Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs, Jūsų, Jums, Jus") ir pardavėjo securityshop.lt (toliau - "UAB DEALER1 mūsų, mums, mumis, mes") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes UAB DEALER1 interneto parduotuvėje (toliau - e.parduotuvė).

Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:

 • Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
 • Juridiniai asmenys;
 • Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Prekių kainos e.parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“.

Jūsų teisės ir pareigos

Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių. Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. Atsakote už užsakymo formoje pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą.

Atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e.parduotuve. Privalote priimti užsakytas prekes.

Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

UAB DEALER1 neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.

Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

UAB DEALER1 teisės ir pareigos

Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

UAB DEALER1 gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

 • Apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • Išrašyti finansinius dokumentus;
 • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB DEALER1 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. UAB DEALER1 gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

UAB DEALER1 pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 • Tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;
 • Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Prekiu pristatymo sąlygos

Užsakytos prekės Pirkėjui pristatomos per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo į pardavėjo banko sąskaitą dienos. Nesant galimybės Prekes pristatyti per įprastą terminą, Pardavėjas praneša Pirkėjui apie planuojamą pristatymo terminą. Jei Pirkėjas nesutinka su pristatymo terminu, jis ne vėliau nei per 3 darbo dienas privalo apie tai pranešti Pardavėjui. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis yra nutraukta.

Prekių pristatymas Pirkėjui:

 • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Pirkėjas neteisingai nurodęs pristatymo adresą, prisiima atsakomybę už netinkamą pristatymą;
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Daroma prielaida, kad Pirkėjo nurodytu adresu esantis asmuo, sutinkantis priimti prekes, turi teisę jas priimti. Pirkėjas prisiima atsakomybę, jei pristačius prekes jo nurodytu adresu, nėra kam priimti prekių. Tokiu atveju Pirkėjo pareiga sumokėti už pristatymą išlieka. Už pakartotinį pristatymą Pirkėjas privalo mokėti papildomai.

Ne vėliau nei dieną prieš pristatymą Pardavėjas informuoja Pirkėją apie pristatymo datą ir, jei įmanoma, preliminarų pristatymo laiką.

Prekes pristato Pardavėjo įgaliota siuntų tarnyba.

Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Pirkėjo pasirinktą prekių pristatymo būdą ir yra pateikiamas apsipirkimo metu renkantis pristatymo būdą.  

Prekių grąžinimas:

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą;
 • prekė turi būti grąžinta Pardavėjui per 14 dienų po užsakymo pristatymo Pirkėjui dienos;
 • tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
check Prekė pridėta palyginimui.